Gumb išči|

Zapri iskalnik

15.12.2021 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice v letu 2022

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice v letu 2022.

Okvirna vrednost razpisa za leto 2022 je 20.000,00 EUR. Sredstva so predvidoma zagotovljena na proračunski postavki  00051 - Urejanje spomenikov in obeležij.

 

Predmet javnega razpisa

a) Kulturni spomeniki s sakralno vsebino:

a 1) restavratorsko-konservatorski posegi,

a 2) nujna vzdrževalna dela, zaradi preprečitve propadanja spomenika.

b) Drugi kulturni spomeniki, za katere je izražen širši javni interes:

b 1) restavratorsko-konservatorski posegi,

b 2) nujna vzdrževalna dela, zaradi preprečitve propadanja spomenika,

b 3) tekoča vzdrževalna dela.

 

Razpisna dokumentacija:

1. RD -spomeniki.pdf

2. obrazci.docx

3. poročila.docx

4. vzorec kuverte.docx

 

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR SPOMENIKI«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov prijavitelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

Rok za oddajo prijav je 31. 1. 2022 v sprejemni pisarni občine v času poslovnih ur (soba št. 1). Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom: 31. 1. 2022.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je:

Vesna Kržan, svetovalka za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 35

E-naslov: vesna.krzan@brezice.si

 

REZULTATI:

REZULTATI 2022 LK.xlsx