Gumb išči|

Zapri iskalnik

17.12.2021 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov turističnih društev in zvez v letu 2022

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje projektov turističnih društev in zvez v letu 2022.

Okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v občini Brežice po trem razpisu je 23.000,00 EUR. Sredstva bodo predvidoma zagotovljena v proračunu občine Brežice za leto 2022 in sicer predvidoma na postavki: 00239 – Programi turističnih društev in OTZ.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v občini Brežice za leto 2022, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma na območju občine Brežice.

Razpisna dokumentacija:

1. Razpisna dokumentacija 2022.pdf

2. Obrazec 1.docx

3. Obrazec 2.docx

4. Vzorec pogodbe.docx

5. Vzorec kuverte.docx

 

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR Sofinanciranje programov TD in zvez«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov pošiljatelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

Rok za oddajo prijav je 31.1.2022 v sprejemni pisarni Občine v času poslovnih ur (soba št. 1). Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom: 31.1.2022.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je:

Roman Matjašič, višji svetovalec I za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 32

E-naslov:

 

REZULTATI:

Prejemniki sredstev-Razpis za sof. programov TD in zvez 2022.xls