Gumb išči|

Zapri iskalnik

14.01.2022 / Sporočila za javnost

Poziv zainteresirani javnosti k sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN TOP soseska v Brežicah

Deli na FBNatisni

Občina Brežice je pristopila k pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta TOP soseska (OPPN), ki predvideva novo stanovanjsko gradnjo v Brežicah. V okviru priprav izhodišč za pripravo OPPN zainteresirano javnost vabimo, da nam najkasneje do 28.1.2022 posredujete pisne predloge in pripombe za načrtovane prostorske ureditve.

Seznanjamo vas, da je občina na podlagi podane pobude lastnika zemljišč in investitorja pristopila k pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta TOP soseska (v nadaljevanju OPPN), ki se nanaša na izgradnjo sodobne stanovanjske soseske z večstanovanjskimi in enostanovanjskimi objekti, poslovnimi prostori, parkovnimi ureditvami in potrebno pripadajočo infrastrukturo.

V samem začetku priprave akta se pri oblikovanju izhodišč zagotovi tudi sodelovanje udeležencev urejanja prostora, zato vas s tem namenom vabimo, da se seznanite z nameravanimi ureditvami in nam podate vaše usmeritve, opredelite potrebe ali podate pripombe. Sodelovanje javnosti je omogočeno od 14.1.2022 do 28.1.2022. Gradivo pobude za izdelavo OPPN je dosegljivo na spletni strani Občine Brežice na povezavi: https://www.brezice.si/sl/prostor, pod naslovom OPPN TOP SOSESKA - Priprava izhodišč za OPPN.

Območje obravnave se nanaša na degradirano območje pozidanih zemljišč, kjer danes stoji zapuščena Tovarna pohištva Brežice. Investitor namerava z novo ureditvijo obstoječe degradirano območje sanirati in zgraditi sodobno stanovanjsko sosesko z večstanovanjskimi in enostanovanjskimi objekti, poslovnimi prostori, parkovnimi ureditvami ter vso potrebno pripadajočo infrastrukturo.

Na severnem delu območja OPPN ob obstoječi večstanovanjski pozidavi »Trobentica« se predvideva ureditev parkirnih in zelenih površin z otroškim igriščem ter manjši poslovno stanovanjski objekt etažnosti P+1.

V pretežnem in osrednjem delu območja OPPN je predvidena gradnja šestih večstanovanjskih objektov. Objekti so višine P+4 na severnem delu, njihova etažnost se proti jugu zmanjšuje do etažnosti P+2. V objektih ob Trdinovi ulici so poleg stanovanjskih enot predvidene tudi poslovne enote. Objekte med seboj povezuje podzemna garaža na nivoju kleti.

Na južnem delu območja OPPN je predvidena pozidava z enostanovanjskimi stavbami. Predvidenih je šest stanovanjskih stavb. Objekti bodo etažnosti K+P.

Celotno območje soseske je zasnovano tako, da bo zagotovljena visoka kvaliteta bivanja z ozirom tudi na sosednje obstoječe objekte. Novi večstanovanjski objekti so v prostor umeščeni tako, da ne poslabšujejo osončenosti okoliškega prostora, prav tako ne omejujejo pogledov na odprti prostor z večjega območja. Višina objektov narašča z oddaljenostjo od naravnega roba - brežine na jugu območja OPPN.

Celotno vsebino pobude si oglejte v gradivu na predhodno navedeni spletni strani občine.

Vaše potrebe, pripombe in predloge nam posredujte do petka, 28.1.2022 na elektronski naslov: , pri čemer navedite: »Izhodišča TOP soseska«.

Občina bo vaše usmeritve proučila in jih smiselno vključila v nadaljnjo pripravo OPPN.