Gumb išči|

Zapri iskalnik

24.02.2022 / Sporočila za javnost

Poziv zainteresirani javnosti k sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN Lidl Brežice

Deli na FBNatisni

Občina Brežice je pristopila k pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lidl Brežice (OPPN), ki predvideva širitev trgovskega objekta Lidl in omogoča gradnjo novih objektov s trgovsko-poslovnim programom. V okviru oblikovanja izhodišč za pripravo OPPN zainteresirano javnost vabimo, da nam najkasneje do 11.3.2022 posredujete pisne predloge in pripombe za načrtovane prostorske ureditve.

Seznanjamo vas, da je občina na podlagi podane pobude lastnika zemljišč in investitorja pristopila k pripravi OPPN Lidl Brežice, ki se nanaša na dozidavo in modernizacijo obstoječega trgovskega objekta Lidl, gradnjo novih trgovsko-poslovnih objektov na nepozidanem zemljišču v severnem delu ter prilagoditev prometne ureditve.

V samem začetku priprave akta se pri oblikovanju izhodišč zagotovi tudi sodelovanje udeležencev urejanja prostora, zato vas s tem namenom vabimo, da se seznanite z nameravanimi ureditvami in nam podate vaše usmeritve, opredelite potrebe ali podate pripombe. Gradivo načrtovanih ureditev za izdelavo OPPN bo javno objavljeno v času od 24.2.2022 do 11.3.2022 na spletni strani Občine Brežice na povezavi: https://www.brezice.si/sl/prostor, pod naslovom OPPN LIDL BREŽICE - Priprava izhodišč za OPPN.

Območje obravnave OPPN je locirano v vzhodnem delu mesta Brežice ob Cesti svobode, kjer že obratuje obstoječ trgovski objekt Lidl. Na južnem delu območja OPPN se za potrebe modernizacije predvideva dozidava obstoječega trgovskega objekta Lidl in preureditev obstoječega parkirišča. Za pridobitev dodatnih parkirnih mest za objekt Lidl se ukine severozahodni uvoz na parkirišče in tako uredi zgolj en uvoz na parkirišče s severovzhodnega dela. V severnem delu območja OPPN je predvidena gradnja dveh novih objektov s trgovsko-poslovnim programom in novega parkirišča. Prilagodit se prometna ureditev interne povezovalne ceste s predvideno izravnavo in prestavitvijo uvoza iz Ceste svobode v severni smeri. V jugovzhodnem delu območja OPPN je predvidena umestitev nadhoda nad Cesto svobode z navezavo na stanovanjsko območje Trnje ob smiselnem upoštevanju predvidene prometne ureditve – nove cestne povezave Slomškove in Kregarjeve ulice.

Predvidene ureditve se prilagajajo obstoječim prostorskim značilnostim, zagotavljajo učinkovito rabo prostora in ohranjajo kvalitetno urbanistično zasnovo.

Celotno gradivo si lahko ogledate na predhodno navedeni spletni strani občine Brežice.

Vaše pisne potrebe, pripombe in predloge nam  posredujte do petka, 11.3.2022 na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov: , pri čemer navedite: »Izhodišča OPPN Lidl Brežice«.

Občina bo vaše usmeritve proučila in jih smiselno vključila v nadaljnjo pripravo OPPN.