Gumb išči|

Zapri iskalnik

05.04.2022 / Javna naročila

Izgradnja pločnika Obrežje - 3. faza

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izvedbo 3. - zadnje faze izgradnje pločnika v naselju Obrežje

Predmet javnega naročila je izgradnja hodnika za pešce v dolžini 290 m v naselju Obrežje, kar predstavlja zadnjo - 3. fazo projekta.

Naročnika javnega naročila sta:
 Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (soinvestitor) in
 RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (investitor)

Javno naročilo se financira iz:
-    proračuna Republike Slovenije – NRP projekt št. 2431-21-0103 Obnova vozišč državnih cest na državnih cestah - v predvidenem obsegu 35,60 % pogodbene vrednosti in
-    proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00452 – Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje" v predvidenem obsegu 60,40 % pogodbene vrednosti (NRP OB009-17-0032).

Rok za oddajo ponudb: 20. april 2022 do 11.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 20. april 2021 ob 13.00 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN002170/2022-W01).

RD - objava

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD

Popis del A - objava 8. 4. 2022 (JN002170/2022-K01)

 

DOPOLNITVE ODGOVOROV - glej www.enarocanje.si

Odgovori z dne 6. 4. 2022

Odgovor z dne 12. 4. 2022