Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

30.05.2022 / Razpisi

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V LETU 2022

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni poziv za sofinanciranje razvojno izobraževalnih programov v letu 2022.

Višina razpoložljivih sredstev

Okvirna vrednost poziva za leto 2022 je 22.000,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 00114 - Razvojno izobraževalni programi.

Za posamezen namen je okvirna predvidena višina sredstev:

1.     Študijska praksa:                   3.000,00 EUR

2.     Mednarodna tekmovanja:      5.000,00 EUR

3.     Mednarodna mobilnost:         2.000,00 EUR

4.     Novi projekti:                          12.000,00 EUR

 

Rok za prijavo je: zadnji rok za prijavo je 30. 10. 2022 (več odpiranj).

Povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 10. 2022, kar je predvideni končni rok za predložitev ponudbe.

 

Predmet javnega razpisa je:

1.     Pokrivanje stroškov, ki nastanejo z zagotavljanjem izvajanja obvezne študijske prakse (stroški nadomestila za malico in nagrad) za dijake in študente s stalnim bivališčem v občini Brežice pri organizacijah s sedežem v občini Brežice (v nadaljevanju: Študijska praksa);

2.     Sofinanciranje udeležbe učencev in dijakov iz občine Brežice na mednarodnih tekmovanjih iz znanja in kulture, za katera ne pridobijo sredstev iz drugih virov (v nadaljevanju: Mednarodna tekmovanja);

3.     Sofinanciranje projektov mednarodne mobilnosti se nameni za izmenjave pobratenih šol in se krijejo stroški mobilnosti (prevoz, nočitev) in predstavljajo dodatno aktivnost šole (v nadaljevanju: Mednarodna mobilnost) in

4.     Sofinanciranje novih projektov, ki predstavljajo nadgradnjo izobraževalnih programov občank in občanov, a za tovrstne projekte ni drugih rednih virov sofinanciranja. Projekt mora biti zastavljen tako, da predstavljal doprinos za lokalno skupnost, prispeva k večji promociji občine in da v okolje občine prenaša nova znanja in izkušnje. Projekt se lahko prijavi le enkrat in mora predstavljati noviteto v prostoru ter dosegati zahtevane cilje razpisa (v nadaljevanju: Novi projekti).

Poudarek bo na projektih, ki bodo sledili ciljem in izzivom, ki jih naslavljata Evropsko leto mladih 2022 in/ali Evropsko mesto športa 2022 (več v točki: 5. merila za izbor).

 

Kontaktna oseba s strani naročnice je:

Vesna Kržan, Svetovalka za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 35

E-naslov: vesna.krzan@brezice.si 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

1. Razpisna dokumentacija: RD RIP 2705202212523900818.pdf

2. Prijava: Prijava.docx

3. Poročilo: poročila RIP.doc

 

REZULTATIrezultati RIP.docx