Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

22.12.2022 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice v letu 2023

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice v letu 2023.

Predmet javnega razpisa

a) Kulturni spomeniki s sakralno vsebino:

a 1) restavratorsko-konservatorski posegi,

a 2) nujna vzdrževalna dela, zaradi preprečitve propadanja spomenika.

 

b) Drugi kulturni spomeniki, za katere je izražen širši javni interes:

b 1) restavratorsko-konservatorski posegi,

b 2) nujna vzdrževalna dela, zaradi preprečitve propadanja spomenika,

b 3) tekoča vzdrževalna dela.

 

Finančni okvir in upravičeni stroški 

a) Višina razpoložljivih sredstev

Okvirna vrednost razpisa za leto 2023 je 30.000,00 EUR. Sredstva so predvidoma zagotovljena na proračunski postavki  00051 - Urejanje spomenikov in obeležij.

Natančna opredelitev razpoložljivih sredstev in proračunskih postavk bo določena s sprejemom in uveljavitvijo Odloka o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2023.

b) Delež sofinanciranja in omejitve

Kulturni spomeniki lokalnega pomena se sofinancirajo iz občinskega proračuna do največ 50% vrednosti posameznega programa. V primeru, da je projekt sofinanciran iz drugih državnih ali evropskih virov v višini 50% in več, se delež sofinanciranja iz občinskega proračuna sorazmerno zniža.

 

Dodatne informacije in pojasnila

Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij in pojasnil je Vesna Kržan, telefon 07/620 55 35, e-naslov: vesna.krzan@brezice.si.

 

Razpisna dokumentacija:

1. RD S 2023.pdf

2. obrazci.docx

3. vzorec kuverte.docx

Obrazec Poročilo 2023:

1.  poročilo Spomeniki.docx