Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

11.08.2023 / Razpisi

Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2023

Deli na FBNatisni

Na podlagi Pravilnika o spodbujanju podjetništva v občini Brežice (Uradni list RS št. 29/14), in priglašene prve dopolnitve sheme državne pomoči št. M001-5880173-2014/I, z dne 22.6.2022, pri Ministrstvu za finance, objavlja Občina Brežice Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2023.

1. Razpoložljiva sredstva 

Skupna višina razpoložljivih sredstev je 140.000 EUR (proračunska postavka 00217 – sredstva za vzpodbujanje podjetništva).

Namen A: 130.000 EUR

Namen B: 5.000 EUR

Namen C: 5.000 EUR

SKUPAJ: 140.000 EUR

2. Predmet oz. namen javnega razpisa je:

A. Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A).

B. Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev       proizvodov in storitev (v nadaljevanju namen B).

C.  Subvencioniranje najemnin v starem mestne jedru (v nadaljevanju namen C).

 

3. Upravičenci

Po tem razpisu so do državne pomoči upravičena mikro in majhna enotna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah:

  • s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju Občine Brežice ali
  • ki imajo sedež dejavnosti izven občine Brežice, v kolikor imajo poslovno enoto v občini Brežice, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s stalnim prebivališčem v občini Brežice in investirajo na območju občine Brežice.

 

4. Rok in način prijave

Rok za prijavo je do vključno 15.9.2023.

Vlogo je potrebno poslati na naslednji naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za razvoj podjetništva-2023« ter navesti za kateri namen se stranka prijavlja (npr. »Namen A«).

Na zadnji strani kuverte je potrebno navesti naziv in naslov prosilca. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določeno pri zahtevani dokumentaciji.

 

5. Informacije

Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu Občine Brežice.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje:

Roman Matjašič, višji svetovalec za pomoč pri vodenju oddelka

(Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 32

E-naslov: roman.matjasic@brezice.si

 

6. Razpisna dokumetnacija:

1. JR-podjetništvo-Občina Brežice 2023.pdf

2. OBRAZCI 1-8.docx

3. Seznam obrazcev in prilog za namen A.docx

4. Vzorec pogodbe za namen A.docx

5. Seznam obrazcev in prilog za namen B.docx

6. Vzorec pogodbe za namen B.docx

7. Seznam obrazcev in prilog za namen C.docx

8. Vzorec pogodbe za namen C.docx

9. Vzorec kuverte.doc

 

REZULTATI 2023: Podjetništvo 23.xlsx