Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

29.12.2023 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice v letu 2024

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice v letu 2024.

Predmet javnega razpisa

a) Kulturni spomeniki s sakralno vsebino:

a 1) restavratorsko-konservatorski posegi,

a 2) nujna vzdrževalna dela, zaradi preprečitve propadanja spomenika.

 

b) Drugi kulturni spomeniki, za katere je izražen širši javni interes:

b 1) restavratorsko-konservatorski posegi,

b 2) nujna vzdrževalna dela, zaradi preprečitve propadanja spomenika,

b 3) tekoča vzdrževalna dela.

 

Višina razpoložljivih sredstev

Okvirna vrednost razpisa za leto 2024 je največ do 40.000,00 EUR.

Sredstva so predvidoma zagotovljena na proračunski postavki  00051 - Urejanje spomenikov in obeležij.

Natančna opredelitev razpoložljivih sredstev in proračunskih postavk bo določena s sprejemom in uveljavitvijo Odloka o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2024.

 

Rok za oddajo prijave: 31. 1. 2024.

 

Rok za predložitev prijav in način predložitve

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR SPOMENIKI«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov prijavitelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

Rok za oddajo prijav je 31. 1. 2024 v sprejemni pisarni občine v času poslovnih ur (soba št. 1). Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom: 31. 1. 2024.

Prijavitelj lahko v eni kuverti oz. pošiljki odda prijave za več programov oz. projektov pri čemer prijavni obrazec 1 – Podatki o prijavitelju in splošna izjava prijavi priloži le enkrat.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je

Damjan Žerjav, višji svetovalec na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 34

E-naslov: damjan.zerjav@brezice.si

 

Razpisna dokumentacija:

1. Razpisna dokumentacija - JR spomeniki 2024.pdf

2. OBRAZEC 1 - Splošni podatki, izjava in privolitev JR spomeniki 2024.docx

3. OBRAZEC 2 - Opis programa JR spomeniki 2024.docx

4. OBRAZEC 2 - Prijava programa, JR spomeniki 2024.docx

5. OBRAZEC 3 - utemeljitev programa, JR spomeniki 2024.docx

6. vzorec kuverte, JR SPOMENIKI 2024.docx

7. Poročilo o izvedbi programa, JR spomeniki 2024.docx

 

Letni program kulture za leto 2024 LP kultura 2024.pdf