Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

Posledice odpravljanja poplav. Zadnji sklic občinskega sveta, je sprejel Odlok o odpravi posledic poplav. V njem so trije ukrepi, kateri naj bi se začeli izvajat. V zvezi s tem postavljam vprašanje: Za katere namene in koliko sredstev je bilo porabljenih do današnje seje za odpravljanje posledic poplav in v katerem časovnem obdobju bodo posledice odpravljene? Konkretno me zanima poškodba na LC 024102 Velike Malence – Globočice (pri avtobusni postaji Mrzlava vas) in JP 525471 Boršt – Stankovo. Ti odseki bi se sedaj dali popravit z izjemno malimi sredstvi, ker je na štirih mestih odtrgano po kakšen kvadraten meter. Če pa bo prišla zima in to ne bo popravljeno, bodo poškodbe deset krat ali večkrat večje.

Odgovor na pobudo/vprašanje

V skladu z Odlokom o odpravi posledic poplav v času med 12.9.2014 in 16.9.2014 v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 69/14) je bilo do konca leta 2014 porabljenih:
- 149.000,00 eurov za nujne sanacije plazov in občinskih lokalnih cest,
- 53.000,00 eurov - za najnujnejšo sanacijo škode na javnih poteh v lasti Občine Brežice na območju prizadetih krajevnih skupnosti.
Med saniranimi poškodbami sta tudi odseka lokalne ceste LC 024102 Velike Malence – Globočice in javne poti JP 525471 Boršt – Stankovo.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

24.11.2014


Izpraševalec:

Jožef Piltaver


Stranka:

Lista SONCE