Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

Podajam pobudo, ki sem jo ne vem kolikokrat že podal, glede zaščitnih ograj – Gorenja Pirošica ob potoku. Dal sem pobudo, da bi se to uredilo, ker je nevarno in je cesta čisto ob potoku. Druga ograja pa naj bi se postavila ob Krki, Dolenja Pirošica – Malence in to na odseku, kjer se je že zgodil smrtni primer v reki Krki.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Konec leta 2014 smo si skupaj z predstavnikom Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki ter predstavnikom koncesionarja za redno vzdrževanje lokalnih cest v Občini Brežice ogledali predlagane lokacije za postavitev varovalnih ograj. S strani občine je naročena postavitev ograje ob potoku v Gorenji Pirošici. Postavitev ograje ob lokalni cesti Dolenja Pirošica – Malence pa po ogledu ni nujno potrebna.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

24.11.2014


Izpraševalec:

Darko Udovič


Stranka:

NEODVISNI