Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

Umiritev prometa čez center Dobove. To je državna cesta in zlasti z vzhodne strani, torej s Hrvaške, avtomobili prehitro vozijo. Kljub visokim kaznim in kljub temu da so na tisti cesti narisane zebre prihaja tam do prehitre vožnje, kar pa ogroža krajane, zlasti ranljivejše skupine. Zaradi vsega navedenega, predvsem pa zaradi varnosti, dajem pobudo za postavitev merilne opozorilne table na kateri piše »vozite prehitro«. Glede na to, da gre za glavo cesto skozi Dobovo, je po predhodnem posvetu s pravnimi službami na občini postavitev te table verjetno edina rešitev.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Se strinjamo, da so preventivne radarske table »Vi vozite« zelo dobro sredstvo za umirjenje prometa. Trenutno imamo v Občini Brežice postavljene 3 takšne table. Imamo pa tudi mobilni števec prometa in merilnik hitrosti, ki se ga postavi na drog javne razsvetljave. Števec omogoča štetje prometa po vrstah vozil in meri hitrost vozil v obeh smereh. Ker gre za postavitev ob državni cesti si je potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste. Po pridobljenem soglasju bomo ob omenjeni cesti v Dobovi namestili merilnik hitrosti in vas obvestili o rezultatih meritev. Ti rezultati bodo tudi argument upravljalcu ceste, da se postavijo stalne table »VI VOZITE«, za kar pa je tudi potrebno pridobiti soglasje DRSC.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

24.11.2014


Izpraševalec:

Tatjana Močan


Stranka:

SDS