Gumb išči|

Zapri iskalnik

3. seja Občinskega sveta občine Brežice

Druga pobuda se nanaša na poslovniško določilo, in sicer na zapisnik. 68. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice pravi, da zapisnik obsega vse glavne podatke o podanih pobudah in vprašanjih. Kakor jaz osebno razumem, se glavne pobude nanašajo tudi na kratko vsebino in zapisnik, ne pa samo na ime tistega kateri je razpravljal. Zapisnik se namreč objavi na spletni strani, potem pa tega ni notri, edino, če se objavlja zapisnik po magnetogramu, torej zapisnik z dobesednim zapisom. Mislim, da bi morali temu institutu pobude in predlogi dati takšen pomen, da vsaj v kratkem obeležimo, kaj je kdo predlagal ali kakšno pobudo je kdo dal. Pri zadnji seji občinskega sveta nas je dajalo pobude in vprašanja enajst, a o nobenem ni nič zapisano. Predlagam, da se to v kratkem zapiše.

Odgovor na pobudo/vprašanje

68. člen Poslovnika opredeljuje zapisnik seje sveta in v skladu s tem je v zapisniku zapisana tudi vsakokratna točka dnevnega reda »Pobude in vprašanja članov sveta«. V zapisniku seje sveta so pri točki »Pobude in vprašanja članov sveta« navedeni le razpravljavci oz. člani sveta, ki so svojo pobudo oz. vprašanje podali v pisni obliki. Na spletni strani občine Brežice: http://www.brezice.si/organi_obcine/obcinski_svet/pobude_in_vprasanja/ so vsa vprašanja in pobude članov sveta navedene v celoti, saj gre za zapis na podlagi magnetogramskega zapisa.
Z letom 2015 smo uredili tudi novo spletno aplikacijo za pobude in vprašanja na spletni strani občine Brežice: http://www.brezice.si/organi_obcine/obcinski_svet/pobude_in_vprasanja_2/, kjer so vidna vsa vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na njih. Prav tako je omogočeno filtriranje podanih pobud oz. vprašanj po članu občinskega sveta ter po politični stranki.

Info

Datum:

15.12.2014


Izpraševalec:

Anton Zorko


Stranka:

DeSUS