Gumb išči|

Zapri iskalnik

3. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dajem pobudo, da bi strokovne službe pripravile seznam parcel, ki so v lasti fizičnih oseb ali drugih in po njih potekajo javne poti ali grajeno javno dobro, ki pa ni v lasti teh oseb. Naj se naredi ocena, koliko bi za to potrebovali sredstev v proračunu, da se potem te zadeve tudi uredijo. Vem, da so to zelo velike številke, ampak nekje so nekateri pripravljeni v izogib plačevanju davščin, katere se predvidevajo in v bodoče tudi bodo, je nesmiselno, da občani plačujejo davke za zemljišča, po katerih potekajo ceste ali pa je na njih ustanovljeno neko javno dobro.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice se zaveda problema poteka nekaterih občinskih cest po zemljiščih v zasebni lasti. Zadeve se vsakoletno rešujejo (odmere, menjave, odkupi). Za ureditev lastništva oz. vzpostavitev javnega dobra se vsako leto porabi cca. 200.000 EUR. Kar se tiče vzpostavitve evidence pa je problem v tem, da nekatere ceste še niso odmerjene oz odparcelirane. Trenutno je prioriteta urejanja zemljišč na katerih so predvidene investicije (ceste, pločniki, parkirišča).

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

15.12.2014


Izpraševalec:

Stanko Tomše


Stranka:

NEODVISNI