Gumb išči|

Zapri iskalnik

3. seja Občinskega sveta občine Brežice

Videl sem, da se občina Brežice reklamira v časopisu Finance. Reklamira našo industrijsko cono. Tudi sam osebno sem bil in sem pozitivno naravnan do tega. Povedati pa moram, da sem kot svetnik pričakoval, da dobivamo vsaj neke osnovne informacije, kaj mi nudimo, kakšna je strategija in kaj je cilj. Svetniki, odbor in strokovne službe občine Brežice moramo biti bistveno bolj povezani. Informiranost mora biti na nek bolj avtomatiziran način. O teh zadevah moramo razpravljati tudi na odborih in v občinskem svetu ter tudi po svojih najboljših močeh moramo pomagati, da se tudi teh 30 procentov dela strategije, ki ga občina ni uspela doseči, doseže ter da tudi na gospodarskem področju naredimo kakšen korak naprej. Predlagam, da je ta obveščenost na višjem nivoju.

Odgovor na pobudo/vprašanje

V veljavnem proračunu Občine Brežice, ki je bil v celoti predmet razprave občinskega sveta v prejšnjem mandatu, je bila v letu 2014 odprta postavka 9615 na področju gospodarstva »Predstavitev in promocija podjetniškega okolja (industrijske obrtne cone)« v višini 35.000. V obrazložitvi je zapisano: »Namen postavke je, da se potencialnim podjetnikom predstavi podjetniško okolje v naši občini in se jih skuša privabiti v našo občino. Dokončana je izgradnja IPC Brezina, zato je potrebno narediti korak naprej. To pomeni, da se le-ta predstavi potencialnim podjetnikom z vsemi njenimi prednostmi preko najrazličnejših oblik oglaševanja (sejmi, spletne strani, predstavitve v tiskanih medijih itd.). V letošnjem letu se načrtuje, da se cona predstavi tudi na tujih sejmih specializiranih za prodajo nepremičnin.«
Tako smo s časopisom Finance, ki smo ga ocenili kot najbolj branega v ciljni skupini potencialnih zainteresiranih za nakup ali najem prostorov v industrijsko poslovnih conah, samostojno izvedli naročene objave 6.11., 10.11., 12.11., 19.11. in 27.11. vse 2014 ter dodatna objava v nepremičninskem informatorju 24.11.14. Poleg tega smo dobili brezplačno objavo članka v Nepremičninskem informatorju. Objave smo izkoristili tudi za posredovanje informacije o sprejetem Pravilniku o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v občini Brežice in promocijo ostalih nepremičnin. Z možnostjo subvencioniranja nakupa zemljišč v IC, se je povpraševanje bistveno povečalo in upamo, da bo prišlo tudi do prodaje.
V letu 2015 nameravamo z oglaševanjem nadaljevati še preko nove spletne strani, ki jo bomo lahko dopolnjevali in spreminjali in bo najmanj dvojezična (slo/ang). V odvisnosti od dosedanjih učinkov oglaševanja razmišljamo še sodelovanje mednarodnem sejmu nepremičnin s ciljem prodaje nepremičnin v razvitih podjetniških conah na območju občine Brežice.
V bodoče bomo o vseh aktivnosti sprotno obveščali.

Pripravil: Roman Matjašič, višji svetovalec

Info

Datum:

15.12.2014


Izpraševalec:

Jurij Pezdirc


Stranka:

Lista SONCE