Gumb išči|

Zapri iskalnik

4. seja Občinskega sveta občine Brežice

Kaj je za zgradbami na Obrežju, kjer je bila carina? Kdo je lastnik, ali je kaj v planu?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Na Obrežju se nahajajo stavbe carine in špedicije. Kolikor nam je znano, RS ohranja nepremičnine v svoji lasti saj se je del FURS-a prestavil nazaj v objekte. V objektu špedicij, ki stoji na parc. št. 43/1 k.o. Velika Dolina so v postopku stečaja podjetja LIPA SPED d.o.o. s pravnomočnim sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, izdanim z dne 16. 02. 2015 na Občino Brežice prenesene nepremičnine z ID znakom 1308-1209-39, 1308-1209-101 in 1308-1209-102. Gre za primer, ko se premoženje podjetja v stečaju, kadar se na dražbi ne pojavi kupec oz. kadar premoženja ni mogoče unovčiti, prenese na občino na območju katere nepremičnina leži.

Pripravila:
Mag. Urška Klenovšek
Vodja oddelka OPNR

Info

Datum:

12.02.2015


Izpraševalec:

Aljoša Rovan


Stranka:

Levica