Gumb išči|

Zapri iskalnik

4. seja Občinskega sveta občine Brežice

Prosim za dodatno obrazložitev, glede vprašanja v zvezi z zamenjavo znaka občine Brežice, na vstopnih mestih v občino Brežice.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Pred vsemi podrobnejšimi utemeljitvami pojasnilo, da je izbrana vhodna tabla posledica usklajevanja in prilagajanja izbrane table na javnem natečaju zahtevam Direkcije RS za ceste in ne predstavlja samovoljno odločitev Občine ali posameznika.
1 - Občina Brežice ni naročila zamenjave vhodnih tabel tik pred lokalnimi volitvami.
Postopek zamenjave table se je pričel z Javnim natečajem za najboljšo celostno podobo za vhodne tabele (znaki za izraz dobrodošlice na vstopu v občino), objavljenim 5.3.2013.

2 – Občina Brežice je umestitev znaka Občine Brežice v podobo vhodne table pogojevala z Javnim natečajem.
Pogoji Občine pri oblikovanju znaka, določeni z natečajem so bili:

1. Avtorji morajo pri oblikovanju upoštevati naslednje predpise: Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS št. 46/00, 110/06, 49/08, 109/10), Odlok o simbolih Občine Brežice (Uradni list št. 10/97).

2. Obvezno mora biti vključen v celostno podobo znak Občine Brežice. Avtorji lahko znak dobijo na spletni strani Občine Brežice pod rubriko simboli.
Besedilo natečaja je na voljo na: http://www.brezice.si/objave/razpisi/2013030109490292/
Komisija je 28.3.2013 izvedla pregled in izbor. Izbrala je rešitev avtorja Dominika Černeliča.

3 – Zakaj Občina ni pristopila k obnovi starih vhodnih tabel?
Vhodne table sodijo v kategorijo turistične obvestilne signalizacije, ki mora upoštevati sledečo zakonodajo:
• Zakon o pravilih cestnega prometa –ZPrCP-UPB2 (Ur.l. RS št. 82/13)
• Zakon o cestah (ZCes-1, Ur.l. RS št. 109/10, 48/12, 36/14)
• Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l.RS, št. 46/00, 110/2006, 49/2008, 109/2010 – Zces-1)
• Navodila za obravnavo predlogov za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije na državnih cestah, ki so v upravljanju Direkcije RS za ceste

Osnovna veljavna zakonska izhodišča pri oblikovanju tabel:
• Površina table ne sme presegati 4m2 (regionalna cesta zunaj naselij)
• Tabla je od površine cestišča s spodnjim robom dvignjena praviloma 1,5 m
• Tabla mora imeti obliko pravokotnika
• Tabla je lahko v drugih barvah kot v predpisanih 5 barvnih kombinacijah, vendar ne pretežno v barvi prometne signalizacije
• Besedilo table je v beli barvi
• Pisava je predvidoma v malih tiskanih črkah

Stare vhodne table na podlagi zgoraj zapisanega ni bilo možno ustrezno preoblikovati.

4 – Vsebinska utemeljitev izbora
Utemeljitev izbranih barv: Izbrane barve sledijo podobi Občine Brežice ter s svežimi svetlejšimi toni vnašajo topel in turistično orientiran imidž. Poudarjajo lahkotnost občine in sodobnost, ki predstavlja vizijo občine.

Utemeljitev izbranega motiva: Ptič Čebelar (povzet po fotografiji fotografa Hrvoja Oršanića)
Za tablo je izbran en glavni motiv za razliko od večih simbolov, ki bi onemogočali enostavnost in jasnost table. Ptič Čebelar kredibilno predstavlja občino in vnaša svežino ter nov veter v podobo Občine Brežice. S tem se izogne uporabi klasičnih motivov občine kot so Grad Brežice, Vodovodni stolp, ki predstavljajo le mesto Brežice in ne celotne občine ter tako delajo krivico vsem ostalim motivom, ki jih imamo v občini. Motiv ptiča jim ne konkurira, pač pa prikaže občino na drugačen in svež način.

Utemeljitev slogana: Slogan »Sotočje svetov« je dvodelen in združuje na eni strani konkreten motiv Sotočja, ki je značilnost občine Brežice in na drugi strani abstraktnost z besedo »svetov«, ki povzema raznolikost in bogatost naše občine in nas pusti, da si vtis ustvarimo sami. Besedna zveza ima tudi zanimiv zvočen in vizualen učinek, saj je polna in sočna.

Izbrana tabla, ki je bila posredovana v usklajevanje Direkciji RS za ceste:

Tabla, po končnem prilagajanju zahtevam DRSC:


Pripravil:
Roman Matjašič, višji svetovalec

tabla 1.jpg tabla 2.pdf

Info

Datum:

12.02.2015


Izpraševalec:

Jožef Piltaver


Stranka:

Lista SONCE