Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

4. seja Občinskega sveta občine Brežice

Gre za problem nizkega tlaka na vodovodu, zato imajo uporabniki velike težave z nizkim pritiskom ter posledično večje okvare na gospodinjskih aparatih. STANOVANJSKA HIŠA OGOREVC in sosednje hiše; Še vedno imajo enofazno napetost kljub obljubljanju Elektra Celje po nadgradnji sistema dobave el. energije. Pred leti, ko so še spadali pod vzdrževalni center Brežice, jim je bilo pri gradnji hiše obljubljeno, da bo v naslednjem letu (to je bilo leta 2007/2008) izvedena nadgradnja transformatorske postaje in s tem zagotovljen prehod na trifazni sistem. V naslednjih letih jih je prevzel vzdrževalni center Bistrica ob Sotli. Le ti o obljubljenem niso vedeli ničesar. Zgodba se je ponovila - zopet prazna obljubljanja z njihove strani. Torej lani v začetku leta so izvedeli, da spadajo zopet pod vzdrževalni center Brežice, ki pa o tem problemu zopet ničesar ne vedo. Brez elektrike ostajajo povprečno na mesec vsaj štirikrat, luči utripajo, kvarijo se gospodinjski aparati. Pri internetu je podobno: od ponudnikov Telekom, Amis, T2,... ni odziva. Poskušajo z mobilnim internetom vendar signal je slab, zadovoljivo deluje cca. povprečno kakšno uro na dan. Prosim strokovne službe za prioritetno obravnavo težav, saj gre za osnovne življenjske potrebe.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Komunala Brežice je pripravila tri variante oz. rešitve in sicer:
1. direktni priklop iz vodohrana Pečerjev breg-Avgust Molan-Sv. Križ- Kostrevc Tilka- Gulek- Veseli vrh.
2. direktni priklop iz vodohrana Pečerjev breg-Živič Ivan-Lapuškoc-Veseli vrh
3. obnova vodovodne povezave iz smeri Pišec (objekt Pišece 88) do VH Veseli vrh v dolžini
2 km.

Nagibamo se k tretji varianti, saj bi hkrati rešili tudi problematiko še ostalih dotrajanih cevovodov na tem območju. Planiramo, da bomo k izvedbi projektne dokumentacije, pristopili v letošnjem letu, sama izvedba pa se planira za prihodnje leto.

Pripravil:
Dejan Rostohar, višji svetovalec

Glede težav pri zagotavljanju ustrezne kvalitete električne energije in mobilnega interneta pojasnjujemo, da ne gre za storitve, za katerih urejanje je pristojna občina, smo pa Elektru Celje d.d. posredovali dopis, v katerem smo opozorili na težave občanov in pozvali na ustrezno posodobitev omrežje.

Pripravila:
Branka Moldovan Matjašič, višja svetovalka

Info

Datum:

12.02.2015


Izpraševalec:

Ivan Kostevc


Stranka:

LISTA IGORJA ZORČIČA IN SONCE