Gumb išči|

Zapri iskalnik

4. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pri izgradnji hidroelektrarne Brežice se vozi gramoz iz gramoznice Stari grad v Vrbini. Pot kamione pelje čez Vrbino, mimo HPG-ja, do izvoza pri bivšem skladišču Petrola in naprej proti elektrarni. Ker je asfalt na odseku od HPG-ja do ''vhoda'' v Vrbino star cca 30 let, ne bo zdržal vseh obremenitev in bo po koncu izgradnje uničen. Glede na to, da občina Brežice ne bo imela nobenih koristi od tega dela izvajanja projekta (gramoznica je v občini Krško, prevoze opravljajo HPG in CGP s svojimi kooperanti), vprašujem kdo bo poskrbel za obnovo odseka HPG –''vhod'' v Vrbino.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Zadevo bomo preverili na terenu. Na naslednjem koordinacijskem sestanku bomo izpostavili problematiko vožnje tovornjakov po navedenih cestah.

Pripravil:
David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

12.02.2015


Izpraševalec:

Andrej Šmajgl


Stranka:

SD