Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Jaz nisem bil na prejšnji seji pa vidim, da je kolega Aleksander Gajski že postavil vprašanje o zopet na novo nastajajočem dirkališču. Prejeli smo tudi odgovor, sicer zame neformalni, saj ni jasno, da na občini ne bi vedli za investicijo, ki prihaja v našo občino in je ocenjena na osemnajst milijonov evrov kot je bilo predstavljeno na krajevni skupnosti, oziroma zdaj so neke informacije govorijo že o osemindvajset milijonov evrov. Meni je to malo čudno, ampak, dajem pa pobudo, da bi se, da bi se mi tukaj seznanili s to zadevo in da uvrstimo na eno naslednjo sejo. Kakor tudi, da povabimo predstavnike iz Ministrstva za obrambo, ker vemo kako je bil sprejet državni prostorski načrt in investitorja ter da slišimo še tukaj o projektu. Na krajevni skupnosti smo postavili vprašanje okoli hrupa, ki je glavna ovira. Drugače pa je projekt lepo sestavljen, na papirju.

Odgovor na pobudo/vprašanje

V skladu s prvim odstavkom 24. člena Poslovnika Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09) je župan sklical izredno sejo sveta na desetih članov sveta, predstavnikov političnih strank Občinskega sveta Občine Brežice: SDS, IDS, Liste Sonce in SMC. Podpisniki so zahtevo za sklic izredne seje vložili 20.4.2015 in kot razlog za sklic omenjene seje navedli:
1. Neusklajenost projekta z Uredbo o DPN za letališče Cerklje ob Krki (Uradni list RS, št. 73/08, 23/12 in 50/12) in neustrezna oz. premajhna informiranost okoliških prebivalcev, javnosti, občine in občinskega sveta glede projekta.
2. Neustreznost odlaganja – navoz večje količine odpadnih gum na območju Gaj.
3. Obsežen posek dreves – golosek na območju Gaj.
Izredne seje Občinskega sveta Občine Brežice, ki je potekala 4.5.2015, so se udeležili predstavniki Ministrstva za obrambo RS in Zveze za avto šport Slovenije – AŠ 2005.

Info

Datum:

09.04.2015


Izpraševalec:

Darko Udovič


Stranka:

NEODVISNI