Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

7. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Sprašujem, če bom in kdaj, prejel odgovore na moja vprašanja in pobude iz preteklega obdobja (3.seja – pobuda za pripravo poročila po posameznih postavkah za pretekla obdobja; 4. seja – pobuda za ustanovitev javne občinske blagajne; 21.1.2015 – urejanje lastništva za JP 52441 v Vitovcu; 1.2.2015 – omejitev hitrosti JP 524391 v Krški vasi), saj so roki za odgovore potekli že pred meseci?

2. Sprašujem, ali obstaja plan odprave napak pri izvedbi del oziroma izvedbe sanacij poškodb po neurjih in izvajanju zimske službe ter poškodb na cestah, mostovih in pločnikih v občini. Na različnih lokacijah po občini Brežice (npr.: Krška vas, Mrzlava vas, Brvi, Pirošica – teče tudi voda iz vodovoda; Cundrovec, Dečno selo, Pišece, Bizeljsko, itd.), opažam postavljene opozorilne table (ki stojijo že več mesecev, celo let), katerih namestitev in najem (če je to potrebno plačati iz proračuna) ponekod verjetno stane več, kot bi bilo stroškov z izvedbo sanacije?

3. Konkretno pa želim obvestiti še, da že cca tri dni teče iz vodovoda na Dolenji Pirošici. Zanima me, če bo kdo ukrepal oz. če je že kdo ukrepal. Enako se je že zgodilo, teklo je cca dva, tri dni, potem so pa samo ograjo naredili iz traka.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan - odgovor:
Kar se tiče odgovorov, upam, da bodo. Ne vem, zakaj niso. Bom preveril, kajti to delajo strokovne službe.
Kar se tiče tabel, mi imamo upravljavca cest, ki zdaj to upravlja. Glede Pirošice pa podajam odgovor, da imamo zdaj zanimiv primer. Šli smo v prevzem vodovoda in seveda imamo zdaj na eni strani vodovod, ki je v slabem stanju in ga moramo vzdrževati še na minimumu tako dolgo, dokler ne bomo novega naredili. Seveda zaradi tega prihaja do teh problemov. Gre za staro zadevo, dokler je bil vodovod dober, ga ni nihče želel dati, zdaj ko so ga dali nam v upravljanje, zdaj bi ga pa želeli dati nam in bi ga morali popraviti v treh dneh, tisto kar ni bilo prej v tridesetih oz. petdesetih dneh.

Vašo pobudo za omejitev hitrosti na javni poti JP 524391 je na svoji seji obravnavala Komisija za tehnično urejanje prometa v Občini Brežice in sprejela naslednji sklep: Ker je omenjena javna pot dejansko slepa ulica in se po njej dostop do objektov ni nobene potrebe za omejitev hitrosti na 30 km/h. Za učenje vožnje otrok s kolesi pa je bolj primerno športno igrišče, ki je v neposredni bližini.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

20.07.2015


Izpraševalec:

Jožef Piltaver


Stranka:

LISTA IGORJA ZORČIČA IN SONCE