Gumb išči|

Zapri iskalnik

9. seja Občinskega sveta občine Brežice

Že v prejšnjem mandatu smo govorili o regionalni cesti Čatež – Obrežje (mejni prehod), mogoče tudi že od Krške vasi do mejnega prehoda. Rečeno je bilo, da bo v letu 2015 izdelana projektna dokumentacija za ta del. Zanima me, ali je država pristopila k tej projektni dokumentaciji, v kateri fazi je oz. ali je to odstranjeno s seznama obnove cestnih omrežij. Cesta je zelo obremenjena, ovinkasta, nepregledna. Nima pločnika. V večjem delu so posebne ožine in je nevarna za promet. Posebej sedaj, ko se bo gradila še HE Mokrice, bo ta cesta tudi s tovornjaki dosti bolj obremenjena. Zanima me, v kateri fazi je in ali smo kot občina v kontaktu z Direkcijo za ceste in ali smo o tem projektu sploh kaj informirani.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Dne 13.1.2016 je potekal sestanek Občine Brežice z Direkcijo RS za infrastrukturo v zvezi s perečimi odprtimi vprašanji na državnih cestah v območju Občine Brežice. Med drugim je bilo dogovorjeno, da se v kratkem opravi ogled ceste R3-675 (Čatež – Slovenska vas) s poudarkom na najbolj problematičnem odseku čez Podgračeno. Na podlagi ogleda bo odločeno, kako zastaviti investicijo, da bodo problematična mesta najhitreje sanirana.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

07.12.2015


Izpraševalec:

Marijan Žibert


Stranka:

ROK