Gumb išči|

Zapri iskalnik

9. seja Občinskega sveta občine Brežice

Krajevna skupnosti Zakot Bukošek Trnje ima novega predsednika, to je Adi Brod, ki je prišel na to funkcijo prav v času, ko je moral podpisati pogodbo za pluženje in mi ob tem postavil nekaj vprašanj. Vprašanja so se nanašala predvsem na normative, ker je ob preverjanju cen pluženja v treh krajevnih skupnostih ugotovil, da so cene povsem različne, prav tako se sprašuje, kdaj mora izvajalcu pluženja sporočiti, da mora iti na teren. Zanima me, ali imamo kakšna enotna merila. Želel bi, da občina pogleda zadevo tudi v ceni, čeprav se zavedam, da je krajevna skupnost Sromlje povsem drugačna kot Brežice ali Zakot Bukošek Trnje, a kljub vsemu se mi zdi, a bi morali imeti boljši pregled nad temi zadevami, saj bi s tem lahko krajevnim skupnostim omogočili najboljšo ceno.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Kar se tiče zimske službe se krajevna skupnost sama odloči na kakšen način se bo obračunavala storitev zimske službe ali po kilometru opravljene storitve ali pa po opravljenih urah. Občina Brežice ima za zimsko službo na lokalnih cestah z izvajalcem sklenjeno pogodbo po kilometru opravljene storitve. Kar pa se tiče samih normativov pa obstaja Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Glede samega nadzora nad izvajalci pa imajo krajevne skupnosti možnost, da izvajalca obvežejo, da ima v vozilu sledilno napravo. Vsem krajevnim skupnostim svetujemo, da vsako leto pravočasno izberejo izvajalca in z njim podpišejo pogodbo in ne čakajo na zimo in šele takrat iščejo izvajalca. Pri postopku izbire izvajalca pa se za pomoč lahko vedno obrnejo na občino, nekaj krajevnih skupnosti to že več let tudi izvaja.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

07.12.2015


Izpraševalec:

Jurij Pezdirc


Stranka:

Lista SONCE