Gumb išči|

Zapri iskalnik

9. seja Občinskega sveta občine Brežice

Prej je bil podan predlog, da bi naredili analizo investicijskih vlaganj oz. potenciala za razvoj gospodarstva in nova delovna mesta v naši občini, tako na področju širšega gospodarstva kot na področju turizma. Imamo kar nekaj potenciala, ki pa se nam tudi zaradi mačehovskega odnosa aktualne vlade, topi. Tipični primer je uporaba letališča Cerklje ob Krki. Koliko je bilo v preteklosti vložene energije v ta projekt, da smo pridobili od tradicionalno konzervativne vojske, dovoljenje o souporabi letališča v civilne namene. Koliko je bilo tudi vloženega denarja, da smo sprejeli dva državna prostorska načrta za gospodarsko logistično središče Feniks, ki izkorišča potencial sodobno opremljenega letališča, v povezavi z avtocesto in tudi z ostalimi okoliškimi velikimi mesti, kot je Zagreb. Nato se čez noč neko uradništvo, zaradi anarhije vladanja, odloči, da bo podaljšalo najavo za uporabo tega letališča za prihode. Najava je podaljšana iz 48 ur na 72 ur. Zamislite si, kdo bo priletel na to letališče, če se mora 72 ur prej najaviti. To gre za točno tri dni in nemogoče je misliti, da bo to letališče pod takimi pogoji doživelo razcvet. O sporočilu te najave morebitnim investitorjem raje ne govorim, saj kaže na to, da tu vse kroji vojska in vojska ima v tej državi veliko besedo, tudi pri uporabi takšnega letališča. Sodu je izbilo dno tudi obvestilo, da se je omejila uporaba tega letališča na dneve v tednu. Kot veste se civilno letališče praviloma uporablja za vikende, takrat imajo ljudje čas in takrat se uporablja tudi za športno rekreativne in ostale namene. Sedaj je prepoved uporabe tega letališča ob petkih, sobotah, nedeljah in sicer zaradi tega, ker je vladajoča stranka vedno poudarjala, da ni kriznih razmer v Sloveniji in da je vse normalno. V dopisu Ministrstva za obrambo zasledimo, da je začasno aktivirana prepovedana cona letenja na kriznih območjih letališča Cerklje ob Krki. Sprašujem ali so potem tu res neke druge izredne razmere v tej občini, ali ne. Na eni strani trdite, da niso in s tem sporočamo vsem, da naj pridejo, po drugi strani pa ta ista država piše, kateri predstavniki želijo to dopovedati, da so tu določene razmere, kjer velja uvesti prepoved uporabe letališča ob določenih urah. Kako se bo to letališče razvijalo ob takih signalih države, ko na eni strani zavira uporabo s podaljševanjem roka najave in po drugi strani prepoveduje uporabo? Župan je na pobudo Letalskega centra Cerklje ob Krki prosil predstavnike Ministrstva za obrambo in Ministrstva za gospodarski razvoj, da pridejo v Brežice in pojasnijo zakaj je temu tako. S strani župana je bila podana pobuda za sestanek čez deset dni in tri termini v oddaljenem roku in prejel odgovor, da nimajo časa pojasnjevati teh zadev v Brežicah. Podajam pobudo, da gre delegacija, katero najmanj sestavljata župan in naš poslanec ter direktor javnega zavoda Letalski center Cerklje bo Krki, do pristojnih in tudi do Uprave za kontrolo zračnega prometa ter zahtevate pojasnila zakaj je temu tako, kako dolgo bo trajalo in kdaj se bodo zadeve normalizirale na tem letališču.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Na Ministrstvo za obrambo RS (MORS) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (MGRT) je bil 25.novembra 2015 naslovljen dopis za določitev termina za sestanek glede uporabe letališča Cerklje ob Krki in nadaljnji razvoj projekta Feniks. V dopisu župana Občine Brežice je bilo navedeno, da je Vlada RS leta 2007 sprejela Resolucijo nacionalnih razvojnih projektov za obdobje 2007-2023 in prepoznala Gospodarsko logistično središče Feniks kot pomembni državni razvojni projekt. S sklenjenim dogovorom med Občino Brežice in MORS, Javni gospodarski zavod Letalski center Cerklje ob Krki (v nadaljevanju JGZ LC Cerklje ob Krki), že vrsto let souporablja del letališke infrastrukture za civilne namene. Namesto ukrepov glede širjenja civilne letalske in gospodarske dejavnosti ob letališču, je bil JGZ LC Cerklje ob Krki pred časom obveščen o podaljšanju časa najava priletov, nato še o delni prepovedi civilne uporabe letališča. Občina Brežice se je na dopis glede uvedbe restriktivnih ukrepov pri civilni uporabi letališča Cerklje o Krki in tega opredelila kot kršenje dogovora med MORS in občino.

MORS je v odgovoru na dopis Občine Brežice navedel, da se z Ministrstvom za infrastrukturo in MGRT zavedajo možnosti civilne souporabe letališke na Letališču Cerklje ob Krki in da so sprejeli dodatne iniciative za realizacijo državnih politik. MORS je zapisal še, da je obvestilo o začasni aktivirani prepovedani coni letenja na kriznih območjih prehajanja celotne državne meje RS, razen za državne letalnike (Policija in Slovenska vojska) izven obratovalnega časa letališča Cerklje ob Krki, izdala Kontrola zračnega prometa Slovenije. Uporabniki JGZ LC Cerklje ob Krki lahko, v času veljave omenjenega sklepa, izvajajo letalske aktivnosti v času objavljenega obratovalnega časa letališča oz. v času, ko obratuje Letališka kontrola zračnega prometa. Letalski predpisi določajo, da morajo vsi civilni, vsi tuji državni in vsi tuji diplomatski letalniki pred pristankom pridobiti dovoljenje obratovalca letališča. Letališče Cerklje ob Krki ne obratuje v soboto in nedeljo, zato je bilo potrebno podaljšati čas najave priletov na 72 ur, saj določilo 48 urne najave ni omogočalo zagotovitev dovoljenja za letalnike, ki bi letališče uporabljali v nedeljo. MORS dopis zaključuje, da je mogoče omenjeno podaljšano najavo priletov razumeti kot uskladitev zahtev nacionalnega letalskega regulatorja in obratovalnega časa letališča in ene kot kršenje dogovora med MORS in Občino Brežice

Kljub vsemu smo uspeli doseči tudi sklic želenega sestanka z MORS-om in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo potekal v prostorih Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki, 2.2.2016. Pred omenjenim sestankom se je župan, 20.1.2016, sestal na pred usklajevalnim sestankom z državnim sekretarjem MORS-a. O dogovorih in sprejetih sklepih sestanka z ministroma za obrambo ter gospodarski razvoj in tehnologijo, vas bomo obvestili na 10. redni seji občinskega sveta.

Pripravila: Jasmina Molan, Višja svetovalka I

Info

Datum:

07.12.2015


Izpraševalec:

Mag. Andrej Vizjak


Stranka:

SDS