Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

2. Sprašujem, ali Občina Brežice ima oziroma vodi podatke o izkoriščenosti oziroma o dejanskem času uporabe javnih objektov (telovadnic, športnih površin, gasilskih in vaških domov, mladinskega hotela, drugih javnih objektov in površin) v svoji lasti in načinu upravljanja z njimi. Če jih ima, prosim za podatke o koriščenju posameznega objekta za leto 2014 v skupnem številu ur, ali v obliki, kot se zbirajo. Če jih nima, dajem pobudo, da Občina poskrbi, da upravljavci objektov take podatke pričnejo zbirati. Ocenjujem, da imamo v Občini veliko število javnih objektov, katerih koriščenje je glede na možnosti zelo majhno, zato bi zbrani podatki lahko služili za ustrezen pregled in ukrepanje za boljšo izkoriščenost obstoječih objektov in naprav in primerna nadaljnja vlaganja javnih sredstev v obstoječe in nove objekte.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občinska uprava ne razpolaga s pregledom izkoriščenosti prostora vseh objektov, s katerimi upravljajo javni zavodi ali krajevne skupnosti v občini, oz. so ti podatki prikazani v letnih poročilih posameznih zavodov (seznanitev s poročili za leto 2014 je na dnevnem redu 6. redne seje Občinskega sveta) v obsegu oz. na način, na katerega te podatke vodijo posamezni upravljavci.

Občinska uprava podrobneje spremlja uporabo tistih objektov, katerih uporaba je tesno povezana s sofinanciranjem iz proračunskih sredstev (npr. programi izvajalcev športa), ne razpolaga pa z dodatnimi kadrovskimi kapacitetami, ki bi omogočale vzpostavitev pregleda nad vsemi prostori, ki se ali so možni za oddajo drugim uporabnikom. Omenimo lahko, da se Zavod za šport Brežice, kot zavod, ki upravlja z največ objekti namenjenimi oddaji, pripravlja na vzpostavitev spletnega sistema namenjenega k rezervaciji in spremljanju izkoriščenosti posameznih prostorov.

Info

Datum:

09.04.2015


Izpraševalec:

Jožef Piltaver


Stranka:

Lista SONCE