Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Slovenija je imela leta 2011 akcijo »očistimo Slovenijo«. Takrat je bila očiščena tudi Vrbina in je bila odpadkov. Pred časom sem malo kolesaril in opazil, da se dejansko spet pojavlja, verjetno je nekdo začel s tem in zdaj je tam nekaj odlagališč starih pralnih strojev in ne vem česa vse. Ta naša Vrbina spet izgleda mala katastrofa. Verjetno bo zdaj to moral nekdo očistiti, verjetno bo to Komunala Brežice ali kdo drug.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Posredujemo odgovor Komunale Brežice – Dejan Zofič, vodja kontrole, kakovosti in razvoja:
Komunala Brežice d.o.o. nima pristojnosti, da sama od sebe čisti črna odlagališča. To lahko stori le na podlagi naročila s strani Občine Brežice in proti plačilu. Po trenutno veljavni zakonodaji (157. a člen) je za sanacijo črnih odlagališč, kjer ni znan storilec, dolžan poskrbeti lastnik zemljišča Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B, Ur. l. RS, št. 70/08). V primeru, da je povzročitelj nepravilnega odlaganja odpadkov v naravo znan mora povzročitelj na lastne stroške poskrbeti za sanacijo, kar pa mora odrediti pristojni inšpekcijski organ.
Komunala Brežice d.o.o. bo poskrbela za sanacijo črnega odlagališča v Vrbini na podlagi naročila Občine Brežice in v okviru svojih zmožnosti (predvsem strojnega parka).
Vsekakor pa obsojamo dejanja, ki imajo za posledico onesnaževaje okolja in predvsem podtalnice.

Pripravila: Suzana Ogorevc, strokovna sodelavka

Info

Datum:

09.04.2015


Izpraševalec:

Jurij Pezdirc


Stranka:

Lista SONCE