Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Prenašam stališča naših krajanov, ki jih zelo zanima, o tem je bilo tudi tu že nekaj govora, kaj je z nadaljevanjem rekonstrukcije državne ceste od Artič do Rakovca. Na krajevni skupnosti imamo zajeten kup materiala, kjer je vse zelo lepo urejeno, od samega središča kraja, elektrifikacije pločnikov. Zanima nas, ali pristojno ministrstvo ve, kdaj bo nadaljevalo s tem projektom.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Kot je splošno znano, je na omenjenem območju sklenjen »Protokol za ureditev regionalne ceste R3-676 Spodnja Pohanca – Kapele«. Sklenjen je bil 13.2.2008 z Ministrstvom za promet (dosegljiv na spodnji povezavi na naši spletni strani – http://www.brezice.si/objave/arhiv/20080806164385/Podpisan%20protokol%20za%20ureditev%20regionalne%20ceste%20R3-676%20(Sp.%20Pohanca%E2%80%93%20Kapele)/.

Del protokola se je v zadnjih letih izpeljalo, del pa še vedno ne, saj je splošno znano, da DRSI ni izvajala investicij, ker se je njen obseg sredstev v proračunu drastično zmanjšal. V kratkem bo na DRSI potekal sestanek na katerem se bomo pogovorili tudi o projektih na relaciji, ki jo omenjate ter o možnostih izvedbe v naslednjih letih.

Na kratko poročamo o izvedenem:
- DRSC financirala rekonstrukcijo ceste čez Artiče ob izgradnji pločnika ( približno v letu 2009 v višini cca 300.000€ - točnega podatka nimamo)
- V 2009 DRSC naročila idejni projekt za pločnik čez Kapele ob R3-676, vendar več kot idejni projekt ni bil nikoli izdelan
- S strani DRSC je bilo preplaščene del ceste čez Dobrovo (izvedeno nekje v 2013 ali 2014)
- 2013-2014-Občina je izdelala projektno dokumentacijo za izgradnjo pločnika Trebež (od krožišča Sp.Pohanca do pločnika v Artičah), ki skladno s projektno nalogo predvideva tudi rekonstrukcijo ceste, vendar z DRSC še nismo uspeli izpeljat razgovorov kdaj bodo oni rekonstruiral cesto in mi gradili pločnik .

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

05.10.2015


Izpraševalec:

Ivan Urek


Stranka:

ROK