Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Občane zanima, kdaj bo prišlo do nadaljevanje sanacije vodovodnega omrežja, ki je bilo narejeno v zelo velikem obsegu in s tem povezano tudi optiko, ki naj bi v te cevi, ob tej trasi, bile tudi vnesene.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Projekt hidravlične izboljšave vodovodnega omrežja v občini Brežice je bil v letošnjem letu zaključen. Predmet projekta je bila le hidravlična izboljšava oz. zamenjava primarnih vodov. V prihodnjem letu se na odseku Cesta svobode-Dobova-Kapele-Župelevec –Bojsno načrtuje še izvedba prevezav in izgradnja morebitnih sekundarnih vodov.
Kar se tiče optike pa ta poteka samo po delu trase, kjer so ponudniki (Telekom) izkazovali interes, ne pa po celotnem omrežju. Ti so bili pred pričetkom projekta obveščeni o poteku celotne trase vodovoda in so se nato sami odločili, kje bodo optiko polagali.

Pripravil: Dejan Rostohar, višji svetovalec

Info

Datum:

05.10.2015


Izpraševalec:

Ivan Urek


Stranka:

ROK