Gumb išči|

Zapri iskalnik

9. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Današnjo pobudo združujem s čestitko, saj je med obema rednima sejama občinskega sveta župan imenoval Jureta Pezdirca za podžupana zadolženega za gospodarstvo. Imenovanje je združeno z veliko priložnostjo in odgovornostjo za stanje gospodarstva v občini in zmanjševanje števila brezposelnih v občini, za kar smo odgovorni vsi svetniki, v največji meri pa tudi župan, občinska uprava in sedaj tudi podžupan in njegova svetniška skupina. Ker je tudi nam do izboljšanja gospodarskega stanja v občini, to pa bo v največji meri odvisno od novih investicij, dajemo pobudo županu in podžupanu, da pristojne službe občine izdelajo analizo investicijskih možnosti in priložnosti v občini in da v njej opredelijo analizo stanja gospodarstva in brezposelnosti v občini Brežice s prikazom poklicne in izobrazbene strukture brezposelnih, možna investicijska vlaganja po panogah v določenih krajih občine, predvsem v industrijskih conah, možne nove zaposlitve zaradi le-teh ugodnosti, ki jih lahko ponudi občina za posamezno investicijo, čas v katerem bo možno pridobiti gradbeno dokumentacijo… Analizo bi kot dokument sprejel občinski svet. Na podlagi sprejete analize pa bi morala slediti aktivnost podžupana in tudi župana ter ustreznih služb, da obiščejo ustrezna podjetja v Sloveniji in v tujini ter jim predstavijo investicijske možnosti v občini Brežice. Zelo podobno pobudo sem nakazal ob konstituiranju tega občinskega sveta. Ker je od takrat minilo leto dni, stanje gospodarstva pa se v občini v tem času ni bistveno spremenilo, ni pa bilo nič narejenega tudi na področju socialnega podjetništva, pričakujemo, da se predlagana analiza izdela v roku pol leta in obravnava na občinskem svetu. Pričakujem pisni odgovor.

Info

Datum:

07.12.2015


Izpraševalec:

Anton Zorko


Stranka:

DeSUS