Gumb išči|

Zapri iskalnik

13. seja Občinskega sveta občine Brežice

Podajam še pobudo s strani krajanov, ki opozarjajo na to, da se jim dela škoda na vaških in lokalnih cestah zaradi pretežkih komunalnih vozil, ki pobirajo smeti. Pravijo, da so že prej bila vozila velika in pretežka za te osne obremenitve kot jih povzročajo na teh cestah in zanima jih, če se da to kaj urediti pri komunalnem podjetju, da mogoče nabavijo kakšno lažje vozilo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

V javnem podjetju Komunala Brežice d.d. se pri izvajanju javne službe odvoza komunalnih odpadkov trudimo upoštevati veljavno zakonodajo na področju prometa in seveda povzročati čim manj škode na cestah.

Seveda z veseljem prisluhnemo predlogom uporabnikov oz. krajevnih skupnosti. Zato vsekakor predlagamo, da se, v kolikor prihaja do kakršnihkoli težav na konkretnih odsekih cest obrnete na nas in se bomo potrudili najti skupno rešitev za nastalo težavo. Do sedaj smo podobne težave uspešno reševali.

Bi pa želeli omeniti še rešitev, ki jo predlaga zakonodaja, kjer je v 5. in 6. točki 22. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Brežice omenjeno, da: »Dovozna pot do prevzemnega mesta za komunalne odpadke ne sme imeti stopnic, robnikov ali drugih ovir in mora biti urejena tako, da je omogočen neposreden in nemoten dostop s specialnimi komunalni vozili v dnevnem času, v vseh vremenskih razmerah in mora prenesti osne obremenitve posebnega komunalnega vozila ter da »v primeru, da cesta, ki vodi do prevzemnih mest, ne omogoča dovoza za specialna vozila izvajalca, si mora uporabnik storitev javne službe v dogovoru z izvajalcem zagotoviti ustrezno število namensko označenih vrečk za zbiranje posameznih vrst odpadkov ter jih na dan prevzemanja dostaviti na prevzemno mesto.«

Pripravila: Jadranka Novoselc, JP Komunala Brežice d.o.o.

Info

Datum:

12.09.2016


Izpraševalec:

Stanko Tomše


Stranka:

NEODVISNI