Gumb išči|

Zapri iskalnik

13. seja Občinskega sveta občine Brežice

Na Telekomovi spletni strani http://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/teme-pomoci/pokritost-in-dostopnost/gradnja-opticnega-omrezja so prikazane tako imenovane sive lise, kjer naj bi v prihodnje gradili optično omrežje. V naši občini so označene 3 t. i. sive lise kot je prikazano spodaj.

Ko sem na Telekomu želel pridobiti informacije glede časovnega plana izgradnje tovrstnega omrežja na področju »Krška vas – Malence – Boršt«, mi je sogovornica Telekoma odgovorila, da je to v domeni Občine Brežice. Zato prosim za podrobnejšo informacijo glede statusa tega projekta. Obenem prosim za enake informacije za preostali dve »občinski sivi lisi« (glej sliko zgoraj).
Glede ne dejstvo, da nekateri občani občine Brežice nimajo možnosti priključitve niti na širokopasovni internet (kar je v današnjem času skoraj nepojmljivo), kaj šele na optično omrežje, me naprej zanima, ali imate kakršnikoli informacije iz strani Telekoma v zvezi z gradnjo ustreznih kapacitet?

Odgovor na pobudo/vprašanje

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so bili v januarju 2016 objavljeni okvirni terminski načrti objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014-2020 v letu 2016. Iz katerega sledi, da se v drugi polovici leta 2016 napoveduje javni razpis za izgradnjo širokopasovnega omrežja. Prav tako je objavljen opis projekta »The RuNe project – Rural NEtworks« (v nadaljevanju RuNe), iz katerega naslova bo možno počrpati evropska sredstva v ta namen.

Občina želi pridobiti razpoložljiva sredstva po javnem razpisu s strani Ministrstva ali pristopiti k projektu RuNe (evropski sklad za strateške naložbe). V ta namen spremljamo aktivnosti in smo v marcu 2016 naročili izdelavo Načrta razvoja širokopasovnih omrežij (v nadaljevanju Načrt) v občini Brežice.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter zunanji deležniki je v sklopu Načrta objavilo pregled zmogljivosti omrežnih priključnih točk (OPT) po občinah, za Brežice lahko razberemo, da je od 10.437 št. gospodinjstev:
- 7.897 št. OPT zmogljivosti med 0 in 30 Mb/s,
- 2.795 št. OPT med 30 in 100 Mb/s in
- 1.473 št. OPT nad 100 Mb/s.

Republika Slovenija bo z javnimi sredstvi sofinancirala gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije, ki bodo omogočala dostopne hitrosti vsaj 100 Mb/s za 96 % gospodinjstev in vsaj 30 Mb/s za 4 % gospodinjstev. Ministrstvo je po javnem pozivu ugotavljalo tržni interes pri operaterjih za izgradnjo omrežja z lastnimi sredstvi, z zaključkom v mesecu septembru 2016. Kar prikazujete iz spletne strani Telekoma, je prikazan interes, za izgradnjo omrežja s strani operaterja Telekoma po zaključenem prvem krogu izražanja tržnega interesa. Za občino Brežice je bil tudi izražen tržni interes s strani projekta RuNe (Junckerjev sklad) za več kot 6.800 priključkov. Med temi naselji sta tudi Krška vas, Boršt, Artiče, Sela pri Dobovi, Trebež in Velike Malence. Tržni interes se na nekaterih delih prekriva med operaterji. Predvidoma v roku enega meseca bo zaključen drugi krog za področja, na katerih je več različnih operaterjev izrazilo interes, da bi gradili z lastnimi sredstvi. Postopki potekajo na Ministrstvu. Ko bodo znani izkazani tržni interesi, bo Občina Načrt predložila v potrditev občinskemu svetu. Znano bo tudi iz katerih virov se bodo sredstva lahko pridobila (Kohezijski sklad, RuNe).

Pripravila: Mateja Hotko, svetovalka

Info

Datum:

12.09.2016


Izpraševalec:

Aleksander Gajski


Stranka:

SDS