Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

Krajani Marofa (pri tovarni Pohištva) smo dali pobudo za ureditev ceste že na začetku mandata. Zdaj so se stvari premaknile v pravo smer. Zanima me, v kateri fazi je rekonstrukcija te ceste in kakšen je terminski plan?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Za Trdinovo cesto v Brežicah se trenutno dokončuje projektna dokumentacija PZI (projekt za izvedbo) na odseku med Bizeljsko cesto in ulico Marof-jug. Za spodnji odsek Trdinove ceste (Marof-jug do Dobovska cesta) je potrebno zaradi spremembe priključka na Dobovsko cesto pridobiti gradbeno dovoljenje in postopek voditi na drugačen način kot na zgornjem delu. V letu 2017 nameravamo pridobiti dokumentacijo za celotno Trdinovo cesto ter urediti vsaj del lastniških vprašanj. Sama izvedba pa je predvidena po letu 2017 v odvisnosti od sredstev v proračunu. Potrebna sredstva za izvedbo bodo znana, ko bo dokončana projektna dokumentacija.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

12.12.2016


Izpraševalec:

Samo Stanič


Stranka:

NEODVISNI