Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

Podajam pobudo krajanov za križišče pri Budiču, da se preveri možnost ureditve krožišča po sistemu kot je v Krškem. Vemo, da je stari most zaprt in krajani, ki delajo v Brežicah iz kranjske strani ter gravitirajo potem proti Cerkljam, opažajo, da so vse večji zastoji.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Glede zastojev na semaforiziranem križišču na Čatežu smo se dogovorili z Direkcijo RS za infrastrukturo, da bo reprogramirala delovanje semaforjev in sicer se bo podaljšal interval zelene luči iz smeri Brežic med 14.30 uro in 17.30 uro. Pobudo za ureditev krožnega križišča bomo posredovali Direkciji RS za ceste.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

12.12.2016


Izpraševalec:

Darko Udovič


Stranka:

NEODVISNI