Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

23. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Zanima me stari dom upokojencev, za katerega so v proračunu tudi predvidena sredstva. Zanima me čigav je oz. v katerem stanju je zdaj glede na razmerje občina – država.

2. Podajam pobudo, da se v krajevni skupnosti Velika Dolina pregledajo prometni znaki, ker jih je nekaj izginilo. Nekaj jih je celo KOP ali Komunala, ki je urejeval vodovod, odstranil in jih ni postavil nazaj. Predlagam, da občina to uredi.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:
1. Glede znakov bodo zadevo preverile strokovne službe.

2. Dom upokojencev je zaenkrat še državni. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je ugotovilo, da nam doma ne more predati. Zdaj naj bi dom občina dobila preko regionalnih spodbud, ki so v pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo.

Info

Datum:

19.02.2018


Izpraševalec:

Marijan Žibert


Stranka:

STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV