Gumb išči|

Zapri iskalnik

24. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Spomnil bi na Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Zakon določa, da morajo samoupravne lokalne skupnosti sprejeti določene odloke v enem letu po uveljavitvi zakona. Ugotavljam, da v občini še nimamo pokopališkega reda in ustreznih odlokov. Zanima me, kdaj namerava občinska uprava zagotoviti oz. oblikovati te odloke, glede na to, da gre za nekatere pomembne dejavnosti v skladu z zakonom, tudi glede zagotovitve 24-urne dežurne službe in ostalih stvari, v skladu z zakonom.

2. S strani nekaterih občanov in imetnikov dejavnosti na Cesti prvih borcev sem dobil pobudo, da bi se hitrost pred krožiščem pri pekarni v Brežicah nekoliko zmanjšala, ker ugotavljajo, da ljudje, ki so mogoče jezni zaradi krožišča, speljujejo z večjo hitrostjo v smeri mimo Gimnazije Brežice. Predlog je, da bi se tam hitrost nekoliko omejila.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Direktorica občinske uprave – odgovor:
Pri prvem vprašanju ne gre le za pripravo odlokov, ampak tudi za obširne sistemske rešitve. Med drugim je tudi vprašanje kako bomo po krajevnih skupnosti zadevo uredili. Naše krajevne skupnosti trenutno večinoma, razen brežiškega, upravljajo z vsemi pokopališči. Nov sistem jim tega več ne omogoča, ker bi lahko to izvajali le s podizvajalci. Potreben bo širši konsenz. Strokovne službe občinske uprave so pripravile spremembe odloka. Ker je zadeva zelo kompleksna, smo se udeležili tudi enega sestanka na Inštitutu za lokalno samoupravo pri Pravni fakulteti. Dr. Brezovnik, ki se s tem področjem ukvarja je poudaril, da je potrebno najprej začeti z urejanjem lastniških razmerij pokopališč. Dokler to ni urejeno, ni mogoče določiti cene. Potrebno je narediti cenitve in poenotiti cene po celotni občini. Glede na to, da gre za spremembo krovnega odloka in nato spremembo vseh ostalih aktov, bo to ena prvih zadev v naslednji sestavi občinskega sveta. Vrsto posvetov na to temo smo že imeli. Tudi s predsedniki krajevnih skupnosti smo se posamično že pogovarjali. V načrtu imamo sklicati vse predsednike krajevnih skupnosti z dr. Brezovnikom, da jim razloži sistem. Priporočeno je, da se vse uredi in naprej ureja centralno preko javnih podjetij oz. komunalnih podjetij. Za našo občino bo to velika sprememba. Glede na to, da na državni ravni še ni vseh podzakonskih aktov, je bila podana usmeritev, da je zadevo potrebno zelo kompleksno in pametno rešiti. Osnutke odlokov že imamo pripravljene. Naslednji korak je sestanek s predsedniki krajevnih skupnosti, da se dogovorimo kako naprej, potem pa zadevo povzeti v občinske predpise. Za krajevne skupnosti bo to velika sprememba, ker so vprašljive mrliške vežice, pokopališča niso lastniško urejena, najemne pogodbe bo potrebno urediti z lastniki itn.

Župan – odgovor:
1. Ključni problem je v tem, da se morajo narediti cenitve vseh pokopališč in skleniti najemne pogodbe z lastniki. Večina pokopališč je še vedno v lasti župnij in posameznih fizičnih oseb.

2. Glede umirjanja prometa pa mislim, da bi zadnje čase povsod radi imeli »ležeče policaje« in v tem primeru, je škoda, da se urejajo ceste in bi bilo boljše, da imamo same grbine in da začnemo puščati »ležeče policaje« po celi občini in pustiti luknje, da se bodo ljudje vozili počasi. Urediti je potrebno disciplino voznikov, v nasprotnem primeru pa bo potrebno kot v Ljubljani, imeti svojo radarsko službo.

Info

Datum:

14.05.2018


Izpraševalec:

Igor Zorčič


Stranka:

NEODVISNI