Gumb išči|

Zapri iskalnik

24. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Že v uvodu te seje je župan omenil, da je bila letošnja zima zelo huda in da bo potrebno proračunsko rezervo nameniti za pokrivanje zimskega vzdrževanja cest. Dajem pobudo, da bi občina del sredstev ali iz tega naslova ali iz katere koli druge postavke, namenila za dodatna sredstva za ta namen, za krajevne skupnosti, ki morajo vzdrževati krajevne ceste. V krajevni skupnosti namreč nimamo nobene postavke oz. rezervnih sredstev. Letošnja zima je bila kar se tega tiče izjemna in finančno zelo zahtevna, tako da smo praktično veliki del sredstev, ki jih imamo za ta namen in tudi za namen letnega vzdrževanja, žal že porabili. Pogovarjal sem se z nekaj predsedniki krajevnih skupnosti, tudi takšnimi, ki so malo bolj v ravninskih oz. nižinskih delih in so imeli manj snega in moram reči, da so me določene številke zelo presenetile, glede na to, koliko je kdo namenil za te zadeve. Mogoče bi bilo dobro narediti in mislim, da je občina te podatke že zbirala, da bi svetniki in predsedniki krajevnih skupnosti dobili en pregled koliko je bilo teh sredstev v letošnji zimi porabljenih za ta namen. Predlog podajam zato, ker je že v preteklem letu bila ena namera, da bi šli v enotni skupni razpis zimske službe za vse krajevne skupnosti. Na letošnjem primeru bi bilo zelo dobro videti, kako racionalno se izvaja zimska služba po krajevnih skupnosti, koliko sredstev katera skupnost za to porabi oz. koliko kateri izvajalec stane. Mislim, da so razlike zelo velike in nisem povsem prepričan, da so ponekod takšne razlike upravičene oz. da je ponekod takšna poraba upravičena. Izhajam iz krajevne skupnosti, kjer je zelo zahteven teren in kjer je velikokrat sneg, kjer ga drugje še ni in mislim, da bo ta primerjava marsikaj pokazala.

2. Glede prekopov cest sta danes govorila že dva svetnika. Cesta v Brežicah pri Marofu, je bila lani oz. predlani v popolni sanaciji in narejen nov asfalt, zdaj se pa po letu dni cesta spet prekopava. Zanima me, zakaj tega ni bilo takrat narejenega in ali gre za potrebe občine ali je tu kak drug investitor. Prihaja do primerov, ko se nam na cestah pojavljajo »šniranci« in nihče nima obveznosti oz. se izvajalcu ne naloži obveznost, da cesto spravi v stanje kot je bila pred posegom. Lahko, da se tudi motim, ker nimam vseh informacij, a sem slišal veliko pripomb.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:
1. Občina je na Marofu urejala samo križišče z Dobovsko cesto in nismo preplastili celotne ceste. Zdaj se urejajo še nekatere druge stvari, med drugim tudi glavni daljnovod. Trdinova ulica v celoti nas tako še čaka za urediti.

2. Glede krajevnih skupnosti se strinjam s povedanim. Trenutno zbiramo podatke glede porabe. Opaziti je, da ta poraba ni enakomerna. Ni pa prikazane ločene porabe za pločnike in javne površine ter za ceste. Opažamo, da so zelo visoki stroški vzdrževanja pločnikov in javnih površin. Žal mi je, da nismo šli v skupno naročilo, predvsem zaradi posameznih predsednikov, ki so bili zelo proti, da gremo v skupno javno naročilo, ker so imeli občutek, da če je zima dobra, da lahko nekaj privarčujejo. Letos, ko jim je denarja zmanjkalo, bi vsi imeli javno naročilo in stroške občine. Moramo javno naročilo izpeljati tudi zaradi zakonskih določil. Denarja je res premalo, tako za občino kot za krajevno skupnost. Občina ima še večjo razliko od tega, kar je bilo planirano glede na realno stanje. Osebno menim, da če bomo bili v občinskem svetu pripravljeni, bom nekje v septembru mogoče še predlagal rebalans, a moram prej videti katere postavke bodo realizirane in v kakšni višini. Za rezervo in pomisleke podane na seji, da so to »županovi bombončki«, pa je prav, da se pove, da je bilo dobro, da je bila tako visoka, da bomo lahko plačali račune. Če ne bi bilo takšnih »županovih bombončkov« bi imeli danes odprte račune za pluženje. V primeru rebalansa upam, da nam bo uspelo nameniti denar za vzdrževanje cest, ki so upravičeno potrebne po vseh krajih.

Info

Datum:

14.05.2018


Izpraševalec:

Ferdo Pinterič


Stranka:

Lista SONCE