Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno cono Slovenska vas, EUP SLV-01 - jugovzhod

Status: v pripravi

Območje OPPN se nanaša na jugovzhodni del obstoječe gospodarske cone v naselju Slovenska vas. Območje na severu meji na interno prometno cesto, na jugu in vzhodu na državno mejo z Republiko Hrvaško in vodotok Bregana ter na zahodu na pozidana zemljišča poslovne cone.

Predmet OPPN je gradnja skladiščnega objekta s poslovnimi prostori in pripadajočimi infrastrukturnimi ureditvami, z namenom vzpostavitve skladiščno-logostičnega centra. 

Seznam vseh aktov