Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Občinski podrobni prostorski načrt za umestitev fotonapetostne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D2

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 13/24

Območje OPPN se nahaja na levem bregu akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice, na območju, kjer je v skladu z Državnim prostorskim načrtom za območje hidroelektrarne Brežice načrtovano odlagališče za sedimente z oznako D2.

Predmet OPPN se nanaša na umestitev fotonapetostne elektrarne s potrebnimi infrastrukturnimi ureditvami ter krajinsko ureditvijo okolice objekta s primernimi zasaditvami in ureditvijo večnamenske poti.

Obravnavano območje OPPN je iz prostorskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika prepoznano kot primerno za umestitev energetskega objekta. Načrtovana fotonapetostna elektrarna predstavlja začasno prostorsko ureditev, ki bo povezana z obstoječim energetskim sistemom hidroelektrarne Brežice. 

Seznam vseh aktov