Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gostinski objekt z vinsko kletjo - Vrhovska vas- Ak 1012

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 16/17

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas (v nadaljevanju: OPPN) so sprejeta merila in pogoji na območju urejanja dela razpršene poselitve, ki se nahaja vzhodno od naselja Vrhovska vas. V občinskem prostorskem načrtu je območje označeno z oznako Ak 1012. Skupna površina območja OPPN znaša cca 0,1 ha. Območje OPPN je namenjeno izključno gradnji gostinskega objekta z vinsko kletjo. Ob gostinskem objektu z vinsko kletjo in objektu sanitarij se omogoči gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki dopolnjujejo namembnost glavnega objekta. Na območju OPPN so dovoljeni vsi posegi/objekti, ki na podlagi veljavnih predpisov omogočajo vzdrževanje objekta v funkciji in uporabi.

Seznam vseh aktov