Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Artiče, del ART-17

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 35/18

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt Artiče, del ART-17 (v nadaljevanju: OPPN) so sprejeta merila in pogoji za gradnjo na obravnavanem zemljišču, ki spada pod naselje Artiče. Skupna površina območja OPPN znaša cca 0,4 ha. Območje OPPN je namenjeno izključno za stanovanjsko pozidavo, z možnostjo manjše dopolnilne mirne dejavnosti za samozaposlovanje. Na območju OPPN se oblikujeta dve parceli, na katerih se zgradita dve stanovanjski hiši s spremljajočimi objekti.

Seznam vseh aktov