Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za objekt vinogradniška vila Stara vas, Ap 1376

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 22/2019

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za objekt vinogradniška vila Stara vas, Ap 1376 (v nadaljevanju: OPPN) je sprejeto območje urejanja, ki obsega del zemljišča razpršene poselitve, ki je južno od naselja Bizeljsko, ob javni poti JP 527561 Pudvaj–Mihelin. Območje OPPN se nanaša na del parc. št. 1153/4 k. o. Stara vas, skupna površina območja OPPN pa je cca 0,06 ha. Območje OPPN je namenjeno za gradnjo/legalizacijo stanovanjsko-poslovnega objekta, ki je namenjen za bivanje lastnika in opravljanje kmetijske dejavnosti predelave grozdja iz lastnega vinograda, ki je okoli objekta vinogradniške vile ter za pridelavo vina, degustacijo in prodajo vina za organizirane skupine gostov. Ob vinogradniški vili se omogoči gradnja enostavnih objektov, ki služijo tem objektu (npr. nadstrešek in pomožni komunalni objekti).

Seznam vseh aktov