Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistični kompleks Bizeljsko - parkirišča, del BIZ-38

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 50/19

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38 (v nadaljevanju: OPPN) so sprejeti pogoji za gradnjo na zemljišču, ki spada pod naselje Bizeljsko, znotraj centra naselja. Območje OPPN se nanaša na del parc. št. 1813/4 k.o. Bizeljsko, skupna površina območja OPPN pa je cca 0,1 ha. Parkirne površine so namenjene za obstoječi poslovno stanovanjski objekt.

Seznam vseh aktov