Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Slovenska vas, SLV-01

Status: veljaven

Severni del (od notranje glavne ceste proti severu) Industrijske cone Slovenska vas je namenjen razvoju proizvodnih dejavnosti. Območje leži ob državni meji z Republiko Hrvaško, ob naselju Slovenska vas. Območje je v večjem delu pozidano, prek območja je speljana povezovalna cesta, s katere so dostopna vsa zemljišča. Vzhodno od obstoječega vstopa v cono je mejni prehod Slovenska vas. Na delu južnega roba območja, na meji z Republiko Hrvaško, teče vodotok Bregana, relief je na celotnem območju poslovne cone uravnan. V industrijski coni so dopustne proizvodne ter z njimi povezane dejavnosti.

Seznam vseh aktov