Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enostanovanjski objekt na Jesenicah na Dolenjskem, del EUP JES-01

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 162/21

Območje OPPN se nahaja na skrajnem zahodnem robu naselja Jesenice na Dolenjskem v na jugovzhodnem delu Občine Brežice. Zajema zemljišča na parc. št. 314/2, 1891/66, vse k.o. 1308-Velika Dolina, v skupni velikosti ca. 0,14 ha ter določa možnost gradnje enostanovanjske stavbe z garažo.

Seznam vseh aktov