Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode–jug v Brežicah

Status: veljaven

Območje urejanja je opredeljeno vključno z naslednjimi mejnimi ulicami: na jugu z Dobovsko cesto, na severu delno z Bizeljsko cesto in Hrastinsko potjo, na vzhodu s Cesto svobode in na zahodu delno s Trdinovo ulico in Aškerčevo ulico. S konceptom zasnove prostora Ureditvenega načrta se je zajezila razpršenost gradnje in skušal ustvariti močan urbani rob ob prostorski ločnici Cesti svobode, ki bo predstavljal protiutež starega mestnega jedra, umirila silhueta vzhodne fasade mesta in ustvariti reprezentančni prospekt mesta, z novimi preboji – ulicami povezalo obstoječo grajeno strukturo, ponovno ustvari prostor ulice oziroma trga poudarjenega z dominantami. Poleg grajene strukture, kot glavnega elementa zasnove, jo dopolnjuje tudi ureditev zelenih površin. Območje je razdeljeno na prostorske enote, znotraj katerih so dovoljene gradnje in ureditve poslovnih, trgovskih, gostinskih in drugih storitvenih dejavnosti, stanovanjem in pomožnih objektov v skladu z opremljeno vsebino, adaptacije in rekonstrukcija obstoječih objektov, nadomestne gradnje neustreznih objektov, prometnih, komunalnih, energetskih objektov ter objektov in naprav sistema zvez ter zelenih površin

Seznam vseh aktov