Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o ureditvenem načrtu oreševalno-namakalnega sistema Zakotjek

Status: veljaven

Območje ureditvenega načrta leži severno od ceste Globoko - Bojsno - Ćžupelevec. Na območju hruškovih nasadov in vodotkov, se na vzhodni strani nahaja potok Trsnjak, ki že ima dve akumulaciji. Iz teh se predvidi osnovni odvzem vode. V primeru pomanjkanja vod pa še odvzem iz potoka Žabjek. Z UN se omogoči ugodne razmere za gojenje hrušk.

Seznam vseh aktov