Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o zazidalnem načrtu Šentlenart, kare D in E

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 47/06

S prostorskim aktom Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart - kare D, E je sprejete dokument za območje, ki se nahaja v mirni in zeleni stanovanjski soseski v Šentlenartu. Na severu je definirano z nizom stanovanjskih hiš in rastlinjakom, na jugu z ulico Na bregu, na zahodu z Lenartovo potjo. Na vzhodu je ograjeno z žično ograjo. Jugozahodni rob pa definira zaključek Valvasorjeve ulice. Območje je predvideno za individualno stanovanjsko gradnjo ter za stanovanjsko gradnjo, ki ima možnost dopolnilne dejavnosti, pri čemer vplivi na okolje ne smejo presegati predpisane mejne vrednosti prvotno predvidene funkcije stanovanja. Območje ureditve v velikosti cca. 86 arov se nahaja v nadaljevanju obstoječe stanovanjske soseske in je predvideno za stanovanjsko pozidavo - izvedbo skupine devetih individualnih stanovanjskih objektov. Zazidalni koncept je odprt in fleksibilen - določeno je območje zazidljivosti znotraj katerega je mogoče razviti razgiban in kvaliteten tloris prilagojen posamezniku.

Seznam vseh aktov