Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice

Status: veljaven

Odlok določa pogoje in merila za gradnjo ter komunalno opremljanje na območju bencinskega servisa, avtobusne postaje, večstanovanjske soseske ter poslovnih objektov. Območje urejanja zajema: bencinski servis, poslovno-servisne objekte, poslovno-trgovske objekte, rezervat za poslovno servisne ali trgovske dejavnosti.

Seznam vseh aktov