Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o zazidalnem načrtu Čatež – Savska pot

Status: veljaven

Območje zazidalnega načrta je namenjeno gradnji stanovanjskih, stanovanjsko-poslovnih, prenočitvenih, gospodarskih in pomožnih objektov, prometnih, komunalnih, energetskih objektov in naprav ter objektov in naprav zveze in telekomunikacij ter zelenih in rekreativno-športnih površin. Na obravnavanem območju so dovoljene stanovanjske, oskrbne, storitvene, gostinske, prenočitvene, manjše nemoteče hišne obrti in kmetijske dejavnosti za lastne potrebe.

Seznam vseh aktov