Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o zazidalnem načrtu Gospodarska cona 2 Slovenska vas

Status: veljaven

Zazidalni načrt določa pogoje za gradnjo poslovno-storitvenih dejavnosti, ter pogoje za dograditev potrebne komunalne in prometne infrastrukture, delu območja industrijske cone v Slovenski vasi.

Seznam vseh aktov